ogam

imschrolled
keltlere özgü, bir tür şifreli yazı dili.

"taşların üzerlerinde, ahşap malzemelerde, özellikle değneklerde rastlanmıştır. ogamlar mantık olarak grek ateş işaretlerine benzemekteydi. ateş işaretleri yerine atılan çentiklerden oluşuyordu ve her bir çentik sayısı bir sese karşılık geliyordu. aslında ogamların yazıdan da öte bir sembolizmi vardı. her bir işaret aynı zamanda bir ağaca ya da hayvana karşılık gelebiliyordu..."