milenyum

piri fani
(bkz:binyıl)

bin yıla eşit bir zaman dilimidir. Milenyum sözcüğü Latince bin anlamına gelen mille ve yıl anlamına gelen annum kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Terim daha çok takvim milenyumları için kullanılır.
bu başlıktaki tüm girileri gör