memeleketeyn

cayisallama
iki kırallık anlamına gelen kelime. arapça kökenlidir. Arapçada bilindiği üzere tek, iki ve çoğul vardır yani müfret, tesniye, cemi. iki dediğimiz şey tesniyedir. türkçede ise bir tektir birden sonrakiler yani iki,üç,dört... çoğuldur.

memleket ismi tesniyeye çekildiğinde memleketeyn oluyor.