konuralp

aberi
Büyük Selçuklu İmparatorluğunun dağılmasından sonra kurulan Türk Beyliklerinden Osmanlı Beyliği'nin en cengaver komutanlarından biridir.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osmanlı Padişahı Osman Bey'in en çok güvendiği komutanları arasında Konuralp de yer alır.

Koruralp Anadolu Selçuklu Devletinin uç beyliği olan Osmanlı Beyliğinin sınır komşusu olan Bizanslılarla yapılan Savaşlarda büyük başarılara imza atarak Osmanlı Devletine giden yolda büyük pay sahibi olmuş yiğit bir komutandı. Konuralp 1326 yılında Bursa'nın fethi sırasında da büyük kahramanlıklar göstermiş ve aynı yıl vefat etmiştir.

Halen Düzce'ye bağlı bir kasabanın merkezi olan Konuralp adını fatihinden almaktadır. Türbe, 1962 yılında betonarme ve kubbeli olarak yapılmıştır.