kışın yollar ve köprüler neden buz tutar

gercektosunpasa
Kışın hava sıcaklıkları azalmaya başladığında yollar ve köprüler soğumaya başlar. Yolların hava ile temas eden kısımları yüzeyleridir, alt kısımları ise yere temas eder.

Köprüler, viyadükler ve üst geçitler havada asılı olduklarından hem yüzeyleri hem de diğer kısımları havayla temas halindedir. Bu nedenle hava sıcaklığındaki değişimlerden daha kolay etkilenirler ve kışın yollara göre daha hızlı ısı kaybederler. Köprülerin yollara göre daha hızlı buz tutmasının nedenlerinden biri bu durumdur. Bir diğer neden de yapıldıkları malzemeler arasındaki farklılıklardır.

Yolların yüzeyleri asfalttır. Asfalt ham petrolün ayrıştırılması sonucu elde edilen bir petrol ürünüdür. Köprülerin üst kısmı da asfalttan oluşur, ancak yapılarında ısıyı kolay ileten metal malzemeler ve çimento da vardır.

Rüzgâr ve havadaki nem yol yüzeyinin sıcaklığını etkileyen aktörlerdendir. Rüzgâr hızı ve havadaki nem oranı arttıkça yol yüzeyinin sıcaklığı azalır.