kaza gelmez başa hak yazmayınca

axit
Sultan Orhan devrinde üç kişinin sözü çok geçerdi: Kazasker Çandarlı Kara Halil, padişahın imâmı Tursun Fakîh ve Molla Mahmûd. Üçü de hem Osman Gazi, hem de Orhan Gazi'nin padişahlığında ziyade itibar görmüşlerdi.

Bir gün padişah, âlimlerden bir zâta Bursa kadılığını verdi. O zât önceki makamına göre bunu bir tenzîl gibi gördüğünden yanına mübârek olsun demeye gelenlere “Musîbetim zamanında beni tebrîke mi geliyorsunuz?” derdi.

Ârif bir zât olan Tursun Fakîh ona şu beyti gönderdi:

Kazâ gelmez başa, Hak yazmayınca

Belâ vermez Mevlâ, kul azmayınca

(Hadîkatü's-Selâtîn, Celalzâde Sâlih Çelebi)