#görsel tasarım

yazı tipi farklılıkları

imschrolled
tasarımda algıyı belirleyen ve görselliğin ön plana çıkmasını sağlayan bir ölçek. tıpkı renk farklılığı gibi. temelinde figür farklılığına, orana, detaya ve gözü yorup yormamasına bakılır. bir afiş için vurucu şekiller için çılgın, etkileyici, kendi başına görsel olan bir yazı tipi (font) kullanılırken;

uzun süre okunması gereken dergi, kitap, resmi belge, tez ya da gazete için daha farklı yazı tipleri kullanılır. burada gözü yormuyor olması esastır.

dergi fontu:


gazete için eski fontlar:


tez:


resmi belge daktilo yazısı:


bu aslında düzen tarafından ekilmiştir. farkında olup düşünmesek bile biliriz bunları. soldan sağa yazılması da dahil. hatta sokakta gördüğümüz birçok afişte solda yazı, sağda figür vardır. soldan sağa pan hareketi de bu öğretilmişlikten gelir. sağdan sola pan hareketini yadırgarız.

solda yazı, sağda figür en iyi algıyı veren (beyin tarafından yadırganmayan) afiş düzenidir.

tasarımda ayırt edilebilme

imschrolled
Görselliğin söz konusu olduğu konularda hem estetik hem de fiziksel imkânların en uygun biçimde kullanılmasıdır. Aksi taktirde gürültü ve karmaşa içeren görüntüler, görüntü kirliliğinden öteye gidemezler.

Görsel ve izleyici mesafesi: özellikle sunum esnasında dikkat edilmesi gereken bir konudur. aynı biçimde billboardlar, raket panolar vs. Mesafeye bağlı olarak görsel ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun görülmediğinde bir anlamı yoktur. Bu nedenle, oranlamalar, kontrast, figür fon ilişkisi, yazı kalabalığı gibi etkiler dikkati dağıtır. Bu noktada olabildiğince büyük başlık kullanılmalı ve küçük puntoya neden olarak bilgiler 9 kelimeyi geçmeyecek cümleler halinde sıralanmalıdır.

Kontrast, görselin algılanma noktasında; taşıyıcı ve estetik unsurdur. Mesafeye bağlı olarak, renklerin erimeye başlaması söz konusudur. Bu açıdan en uzak mesafeden bile algılanan kontrast, siyah yazı - beyaz fondur. Bundan sonrakiler ise, beyaz yazı - siyah fon, sarı yazı - lacivert fondur, biraz daha dar alanlar da renk katmak istenirse kullanılabilir.

Figür fon ilişkisinde önemli noktalardan biri paralelliktir. Hizalama, görsel türlerinin aynılığı, yazı tipindeki tekrar; sunum sürdükçe yorulan izleyicinin daha az yorularak ve ilgisini dağıtmadan tutmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır. görsel türlerinin aynılığından kasıt, fotoğraf ile başlandıysa, illustrator, vektör ya da bir çizim ile devam edilmemelidir. Hepsi aynı temada olmalıdır.

Ortam ışığı hesaplanarak ya da bazı projektörlerin kabloları hatalı olduğu için sarı renkle gösterir anlık çözüm için öyle idare ederek sunmak gerekir. bu noktada, siyah yazı - beyaz fon yine kurtarıcıdır. renk kaybını önler ve algılamayı zorlaştırmaz.

Simetri, yine estetik bir değer katabilir, konuya bağlı olarak. Mesela 30 x 30 pixellik bir foto var elinizde ve bir kısmı yok. fotoyu kopyalayıp yukarıdaki menüden simetrik seçeneğini seçerek ve 2 parçayı yan yana getirerek daha güçlü ve pixel bulanıklaşma derdi olmayan mekanik açıdan sağlam bir görüntü elde edebilirsiniz.

bir de en önemli kural, basitlik. simple is the best. karıştırmak, kafa karışıklığına neden olur.

doku

imschrolled
Görsel iletişimde, tasarımda ya da plastik sanatlarda en önemli görsel elemanlardan biri. gerçeklik izlenimini artırması bir yana dokunma hissi de sağlar. Bu bakımdan estetik bütünlük açısından oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Figür-fon ilişkisi açısından, figürdeki önemi çok barizdir. Fon kısmını ele aldığımızda, figüre anlam katan, bağlamını değiştiren ve manipüle edilmesini, gizlenmesini sağlayan çevrenin/çerçevenin önemli bir elemanıdır. (Yukarıda bazı örnekleri mevcuttur.)