jus cogens

mödo
Uluslararası hukukun emredici kuralları yani kendisinden hiçbir şekilde sapmanın mümkün olmadığı ve tüm devletlerce kabul edilen bağlayıcı kurallardır. Buna örnek kölelik yasağı ve soykırım yasağı verilebilir.
bu başlıktaki tüm girileri gör