itikaf

Rıhtım
Ramazan ayının son 10 gününde mescidlere islam alemi için inzivaya çekilme fiili. İtikafa çekilen kişi tek başına bir odada kalır. Dünya işleri ile konuşmak dahil bağını koparır. Sünnettir.