ismiyle müsemma

Rıhtım
İsminin özelliklerini karakter ve/veya görüntüsünde taşıyan kişi, şey.
Mesela sare asil kadın demek (bkz:sare davutoğlu)
Siyasetçileri ve ilintili kişilere sempati beslemeneye özen gosteririm ama en muhalif arkadaşlar bile bu kadına en hafif tabirle saygı duyuyor.