ırkçılık

cayisallama
Dünyanın çeşitli ülkelerinde özellikle Amerika’da insanların siyahi vatandaşları küçük düşürmek, aşağılama ve ikinci sınıf bir insan olarak görmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum çocukluktan itibaren veya genetik olarak insanın doğasında olan bir şey değildir. İnsanların önce kendilerinin uydurduğu sonra ona inandığı bir kabul etmişlik durumudur. Bu kabul etmişlik durumu hiç insancıl değildir. Kötü niyet ürünüdür.

Bu konu ile ilgili Uçan Adam kanalında güzel bir videoya denk geldim. Uçan adam videosunda şöyle anlatıyor olayı; https://www.youtube.com/watch?v=1vDIgBXPGLs
abuzeroklava
Irkçılık, insanı ve milletleri zehirleyen bulaşıcı bir hastalıktır. En temel sebebi de aşağılık kompleksidir. Her ırkın ırkçısı için geçerlidir bu. Tarihte, en bariz şekilde "Yahudi kompleksi"nde görülür... İkibin yıl itilip kakılmanın, insan yerine konulmamanın neticesidir. 20.Asırda diğer milletlere de onlardan bulaşmıştır. Zira Fransız ihtilalinde Yahudi etkisi çok güçlüdür. Türkiye'de de Türkçülük akımını sistemleştirip ortaya koyan Moiz Kohen (Tekinalp) bir Yahudidir.