ilk türk lirası

piri fani
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk türk lirası. (Fransa'da bastırılmıştır)
"1 Lira" 30 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 701 numaralı kanun mucibince ihraç olunmuştur.
bu başlıktaki tüm girileri gör