ibni sina

flash tv
987-1037 yıllarında yaşamış tabipler tabibi.

Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden başka
Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka.
ibn-i sina.

-mikroskobun keşfinden çok önce mikroptan bahsetmiştir.
-Küçük ve büyük kan dolaşımını birbirinden ayırmıştır.
-14 ciltlik tıp ansiklopedisi yazmıştır.
-idrar tahlillerine bakarak hastalığı teşhis eden ilk tabiptir.
- Verem hastalığının bulaşıcı olduğunu bulmuştur.
-Eserleri avrupada 500 yıl boyunca temel ders kitabı olarak okutulmuştur.

bu başlıktaki tüm girileri gör