himyar krallığı

cayisallama
Arap Yarımadası'nın güneyinde, MÖ 110 civarında tarih sahnesine çıkan, Yunanlar ve Romalılarca Homerite Krallığı olarak adlandırılan antik krallık