harf devrimi

gruda
sanki önceden dünyada bilimsel herşeyi biz üretiyordukta bir gecede cahil kalıp bu hale geldik.

en önemli inkılaplardan biridir.