gerileme

ccc

Kişinin problemleriyle geçmişine dönerek başa çıkmaya çalışmasıdır. İnsanın erişmiş olduğu gelişim düzeyine göre daha ilkel olan davranış basamaklarına dönmesidir. Örneğin; küsme, emekleme, altını ıslatma

(bkz:Çocuksu Davranma)