geri dönüşüm

issiz adam
en başarılı ülke isveç. kendi ülkesindekilerin yanı sıra başka ülkelerden de çöp alan ülkedir.

kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.