en güzel twitler

cayisallama
İlk güzel twiti ben paylaşıyorum
@abdulhamid_11 kişisinden;

Cenâb-ı Hakk mahlûkatı 4 sınıf yarattı:
Melek, şeytan, cin, insan.
Bunların 9/10 u melek,
Gerisinin 9/10 u şeytan,
Gerisinin 9/10 u cindir.
0 /