emekli personelin maaşının kesilmesi

cayisallama
bu gün bir arkadaşa yaptığım durum. Çok utandım ya.

Adam emekli 10 yıl olmuş. Bizde çalışıyor. İşe giriş bildirgesini verirken tüm sigorta kollarından girdim. Halbuki Sosyal Güvenlik Destek Priminden girmem gerekiyormuş. Sgk adamın maaşını direk kesti. Adam bi yandan panik olayla ilk defa karşılaşıyorum ben bi yandan şok halinde ortada dolanıp durduk.

NEyse ki çözümü çok zor değilmiş. Cezası da yokmuş. eğer e bildirgeyi vermiş olsaydık destekten verilmemiş olsaydı geçmiş olsun. Destekten verdiyseniz veya daha verecekseniz sorun yok.

Çözümle ilgili sgk da bağlı bulunduğunuz yere dilekçe ile müracaat edip konuyu izah ediyorsunuz. Onlar 1 tüm sigorta kollarından 8 sgdp ye alıyorlar.

Ayrıca emekli olan kişi emekli aylığının bağlandığı yere dilekçe ile müracaat edip benim maaşı bunlar kesti geri yatırın diye bildiriyor.

örnek dilekçe metni spoiler de.

Konu : İşe giriş Bildirgesi Düzeltmesi


Kartal Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğü'ne

Kurumumuzdan ................... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem görmekteyiz. Kurumunuzdan .................. tahsis no ile aylık almakta olan ............... TC Kimlik Numaralı sigortalımız ................'nun işe giriş bildirgesi 8-Sosyal Güvenlik Destek primi biçiminde verilmesi gerekirken sehven 0-Tüm sigorta kolları (zorunlu) sigortalı olarak verilmiştir.
Bildirim hatası nedeniyle sigortalının yaşlılık aylığı durdurulmuştur. Oysa sigortalımız hakkında sosyal güvenlik destek primi hükümlerinin uygulanmasını talep etmektedir.
Sigortalı adına verdiğimiz işe giriş bildirgesindeki 01-Tüm sigorta kolları (zorunlu) kodunun 8- SGDP olarak düzeltilmesini arz ederiz.imza alanı-kaşe