ebussuud efendi

mödo
Osmanlı devleti Kanuni Sultan Süleyman zamanında şeyhülislâmlık görevini ifa etmiştir. Zamanının en büyük hukukçusu ve İslam alimidir. Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği en büyük iki hukukçudan birisidir. Avrupalılar tarafından da tanınan ebussuud efendi fetvaları ile meşhurdur. 30 Aralık 1491 tarihinde Çorum'un İskilip ilçesinde doğdu. 'Hoca Çelebi' olarak da bilinir. Tam adı Mehmed Ebussuud El- İmadi'dir. Mutasavvıf Muhyiddin Mehmed'in oğlu, anne tarafından da Ali Kuşçu'nun torunudur. 1545'te şeyhülislamlığa getirildi ve hayatı boyunca bu görevde kaldı. Özellikle batıniliği benimseyen mutasavvıflara karşı koydu.