dilsizler mektebi

piri fani
XIX. asrın sonlarına gelindiğinde ise sağır, dilsiz ve/veya a'mâ
olmaları nedeniyle toplum içerisinde yer bulmakta sıkıntı çeken kişilerin
ihtiyaçlarını giderme, bu konudaki mağduriyetlerini ortadan kaldırma ve onları toplumsal hayatın birer üyesi olarak yetiştirmede eksiklik bulunduğunu gören Osmanlı Devleti idarecileri Ferdinand Grati adındaki bir Avusturyalının tavsiyesiyle 2. Abdülhamid döneminde Sağır, Dilsiz ve A'ma Mektebi açılmıştır