devlet memuru

cayisallama
kamuda istihdam edilen kişilere verilen ad. Genel itibariyle 657'ye tabidirler. Ancak istisnai durumlarda diğer kanunlara tabi olanlar da vardır.

1 ocak 2017 itibariyle ki 2018 yılı verileri hemen hemen aynıdır;
Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'u memur, 270 bin 305'i işçi ve 589 bin 355'i diğer statülerde olmak üzere, toplam 3 milyon 341 bin 49 kişi istihdam ediliyor.