çok anlamlılık

imschrolled
(.ing) polysemy.

medyanın, gazetenin ve en çok televizyon yapımlarının kullandığı bir teknik. bu da herkese ulaşabilmek için tabi çünkü birbirinden farklı sosyal grupların, aynı programları izleyerek zevk almaları önemlidir. Egemen ideolojinin lehine anlam üretiyor ama çatışan gruplar izleyerek zevk alıyor.

Kaçış – eğlence için baktığınız programlar, anlam üretiyorsa zevk verir. İnsan anlamlandırabildiği metinlerden haz alır. Bir şeyi anlamlandırmak, onu kontrol etmek demek, anlamlandıramazsak rahatsız oluruz. Heterojen bir kitle için herkesin anlayabileceği anlamlar üretmesidir. Çok anlamlılık, sosyal (toplumsal boyutu) olan bir bakış açısını da içerir.

Çok anlamlılık, sınırsız değil ve ait olduğu kültüre göre şekillenir. Egemen kültürel düzene de, baskın düzene dahil olmayanlar dışlanır. Birbirine benzeyen insanlar daha çok yer alır. Çeşitlilik azdır. Çok anlamlılıkta vardır. Bir metinde oluşturduğu anlamları sınırlandırır. Kendi potansiyelini kabul etmeye çalışır.