çıkarma işlemi

piri fani
Çıkan çıkarılan ve kalandan oluşur.

temel aritmetik işlemlerden biridir. İki sayının farkının alınması işlemidir. Azalma anlamı vardır. İki nokta arasındaki uzaklığı belirtir.