cengiz han

cayisallama
asıl başarısı işgal ettiği, topraklarına toprak katması ile ilgili başarı değildir.

Asıl başarısı 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirip ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamasıydı.
issiz adam
şöyle bir sözü olan katil:
sakın bir çiviyi küçümseme, bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, ordu ise koca bir ülkeyi kurtarır.