borç

abuzeroklava
Bir kişi veya kuruluşun, bir diğerine karşı, genellikle daha önce alınmış
belirli bir paranın, ana para, faiz ve öteki ödentilerle beraber geri verilmesi şeklinde
yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüktür. Tarafların anlaşma şekline göre, bu
yükümlülüğün yerine getirilmesi veya karşılığında bir hizmetin görülmesi şeklinde
olabilir.