beş-sek

gruda
Batı'da kullanılan 7 notalık ses dizisine karşılık sadece 5 nota ile müzik yapılan Orta Asya'ya özgü bir tanıma kodu: Beş-sek