bard

imschrolled
kelt toplumlarında, genellikle konularını kahramanlık destanları olarak seçen ozanlara denir. bardlar, bağlı oldukları şefin yanında bulunur ve onun başarılarını kutluyorlarmış. isimlendirme olarak, daha çok galya'da kullanılıyormuş. bretagna'da barzh, irlanda'da da fil olarak geçiyor. bardların dini karakteri çabuk kaybolmasına karşın, ilham ve sanat yeteneklerinden olsa gerek, saygı görmeye devam etmişlerdir.