balyan ailesi

aberi
18. ve 19. yüzyıllarda hassa mimarı olarak Osmanlı Devleti tarafından yaptırılan birçok önemli mimari esere imzasını atan Ermeni asıllı mimarlar ailesidir.

Son dönem Osmanlı eserlerinin birçoğunda bu soydan gelen mimarların imzası vardır. Bazı kaynaklar ise ailenin Osmanlı mimarisinin özünden kopuşuna yol açtığını söylerler.(bkz:Dolmabahçe Sarayı)

(bkz:Dolmabahçe Saat Kulesi)

(bkz:Bezm-i alem Valide Sultan Cami)

(bkz:Beylerbeyi Sarayı)

(bkz:Ortaköy Cami)

(bkz:Çırağan Sarayı)

(bkz:Akaretler Sıra Evleri)

(bkz:Kuleli Askeri Lisesi)

(bkz:Selimiye Kışlası)

(bkz:Beyazıt Kulesi)

(bkz:Küçüksu Kasrı)

(bkz:Nusretiye Cami)

(bkz:Pertevniyal Valide Sultan Cami)

(bkz:Çifte Saraylar)