ayasofya

cayisallama
bizans döneminde kilise iken istanbul'un fethinden sonra cami haline getirilen ve şu anda müze olarak kullanılan yapı. inşasından sonra kubbesinin iki kere çökmüş olduğu söylenir. istanbul'u elden kaçırdıktan sonra ayasofya'nın gösterişi ve kubbesinin büyüklüğü ile övünen hristiyan dünyasına cevap olarak süleymaniye camii yapılmış ve kubbesi kem gözlere sokulmuştur.
axit
Dünya üzerinde olan en güzel mabetlerden biri. İster kilise olsun ister müze ister cami öncelikle kültürel mirastır koruyup kollamamız gerek.
Cami olarakta göreceğiz inşallah. Bi iznillah