albastı

piri fani
Türk mitolojisindeki en tanınmış karakterlerden birisidir. Şer yapılı bir yaratıktır ve özellikle yeni doğum yapmış kadınlara musallat olması ile bilinir. Kötü ruhlar topluğundandır. Şamanizm kökenli bir yaratıkır. Kimi edebi metinlerde çirkin, saçları dağınık, avurtları çökmüş, güçlü kuvvetli ve uzun boylu olarak tasvir edilir. Bazı mitolojik metinlerde ise, çok güzel olduğu anlatılır.

Baş al bastı, iri gözlere sahip, baştan aşağı demir giyimli ve erkektir. Türk dünyasında çeşitli bölgelere göre albastı bazen güzel bir kadın bazen çirkin bir kocakarıdır.

Albastı'nın keçi, tilki, kedi, köpek, buzağı, örümcek, kuş, kefenli ölü gibi çeşitli kılıklarda görülebildiğine de inanılır.

Hemen hemen bütün türk dünyasında görülen olağanüstü varlıklardan olan Albastı'ya karşı korunma yöntemi hala devam eder. Loğusa kadının 40 gün evden çıkmaması, başına kırmızı kurdele takılması, evde yalnız bırakılmaması ve çeşitli adetler halinde günümüzde de yaşamaktadır.