aksaray üniversitesi akademik personel alacak 22.10.2015

memursozluk
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası
(http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde
belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre
düzenleyecekleri Yrd.Doç.Dr. kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten
itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
NOT: 31 AĞUSTOS 2015 GÜN VE 29461 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN BAŞBAKANLIĞIN 2015/9 SAYILI GENELGESİ UYARINCA NAKLEN VE AÇIKTAN
ATAMALAR DURDURULDUĞUNDAN, İKİNCİ BİR TALİMATLA AÇILDIĞINDA ATAMALAR YAPILACAKTIR
[http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?n3faoLPntuN+ofaNUPeJK3ExkBpIJYb4QfBJcopkkEl4NUOH+Cypf7yXHC0hSFxPBxrgtUu9wECUeGcA3N/90QxvDaPrAzx1JhYopJaNqho= tablo için tıklayınız]