aile içerisinde sağlıklı iletişim kurmak

gercektosunpasa
• Şiddetin olmadığı ailelerde aile bireyleri mutlu
bir şekilde yaşar, görevlerini severek yapar,
sorumluluklarını yerine getirirken zorlanmaz.
• Şiddetin olmadığı ailelerde aile bireyleri
birbirine bağlıdır.
• Cezalar, çocukların gelişimini olumsuz etkiler.
• Aile bireyleri birbirlerini sever. Ancak bazı
bireyler bunu söylemeye, göstermeye ve ifade
etmeye çekinirler oysa sevgimizi paylaşmada
ve göstermede cömert olmamız bağlarımızı güçlendirir.