ağır su

cayisallama
Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaşlatıcısı olarak kullanılan, içinde hidrojen atomları yerine
döteryum izotopları bulunması sonucu oluşan su (DO).