aciz

abuzeroklava
Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı
borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye
başvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu ileri sürerek mahkemeden iflasını
isteyebilir. Bu durumda, alacaklının borçlunun iflas istemine karşı çıkması
geçersizdir.