3 mart 1924 hilafetin kaldırılması

cayisallama
95 yıl önce çıkarılan bir kanunla, Kırım müslümanlardan, Doğu Türkistan meselesinden, Kudüs sorunundan, mazlum islam alemini sorunlarının mümessiliyetinden küme düşürülmesidir.

407 yıl Osmanlı uhdesinde bulunan liderlikten amatör kümeye düşüşümüz, aynı siyasi makamı diriltmek ve elde etmenin mümkünatı kalmamıştır.

kultabisi
'Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair kanun' ile kaldırılmıştır.
zannımca, gerçek hayatta herhangi bir anlam ifade etmeyen bir kurumun kaldırılmasıdır. zira, halifelik makamı osmanlı'dayken 1. dünya savaşı yaşanmıştır. hilafet makamı, cihad ilan etmesine rağmen, tek bir tane islam ülkesi bu cihad çağrısına uymamıştır. uymamakla kalmamış, aksine ingilizler tarafında savaşanlar olmuştur.
denilebilir ki, 'o ülkeler bağımsız değildi. ingiliz sömürgesiydi. sömürge olmasalar, ingilizler tarafında savaşmazlardı.'
ben de o zaman derim ki, aynı topluluklar, osmanlı idaresi altındayken, osmanlı'ya karşı savaşmayı pekala becermişlerdi.
bir ayrıntı daha var. ilgili kanunun 1. maddesi aynen şöyle der:
'BİRİNCİ MADDE — Halife haledilmiştir. Hilâfet, Hükümet ve Cumhuriyet mâna ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan hilâfet makamı mülgadır.'
yani diyor ki, 'halife'nin elinden bu makam alınmıştır. zira, aslında halifelik makamı hükümet ve cumhuriyetin içinde saklıdır/birleşiktir.' yanisi, 'halifelik makamının yetkilerini TBMM kullanacaktır.'

bu açıdan baktığımızda, halifelik makamının esasında kaldırılmadığını, sadece el değiştirdiğini söyleyebiliriz.