1.mustafa

abuzeroklava
İki kez tahta çıkmasına rağmen annesinin adı bilinmeyen tek Osmanlı padişahıdır. Oysa valide sultanlar Osmanlı saray hiyerarşisinin zirvesinde yer alırlardı.
En fazla bilinen özelliği kadınları asla yanına yaklaştırmamasıdır.