inşaat furyası

axit
Şu manzara ne Allah aşkına? Vallahi tarih sizi affetmeyecek!

Niçin?

Cânım İstanbul'u betonla beslenen bir canavara dönüştürdüğünüz için değil, şu halkı göz göre göre aptal yerine koyduğunuz için!