uçak korkusu

ccc
hep merak etmişimdir kemal sunalı neden bayılmadılar uçağa binerken diye.
Bu düşünce hep vardı aklımda uçak korkusu olan insanları bayılt salar ve sonra indikten sonra ayıltsalar iyi olmaz mı?

bir idam mahkumunun son günü

mödo
Giyotinle idama gidecek olan birinin son anlarını anlatan acıklı bir Victor hugo romanı.
( Giyotin, idam mahkûmunun başını kesmek amacıyla geliştirilmiş bir çeşit idam aracı. Giyotin ilk kez 1792 yılında Jacques Nicholas Pelletier adlı bir hırsızı idam etmek için kullanılmıştır.)

zeki insan kıssaları

mödo
#Zeki aşçı
İran şahlarından birinin yaşlı aşçısı sofraya yemek koyarken tabaktaki yemeğin bir kısmını kazara şah'ın üzerine dökmüş. Şah hiddetlenmiş. Aşçı, şimdi beni öldürecek, diye korkmasına rağmen geri kalan yemeği de şah'ın başından aşağı döküvermiş! Şah daha da hiddetlenmiş: '' haydi, birincisinde kaza oldu diyelim. Fakat bu ikinci suçun nedir?'' zeki aşçı mahcup bir şekilde cevap vermiş: '' efendim, beni şu yaşımda ve bunca emeklerime karşı öldürmüş olsaydınız herkes size zalim diyecekti. Sizi bundan korumak için suçumu büyütmeye mecbur oldum. Şimdi dilediğinizi yapınız.'' şah bu cevaptan çok memnun olmuş ve onu azat etmiş.
2

candar

mödo
'Candar' kelimesi farsça bir terkiptir. Bu dilde silah manasına gelen ''can'' ile ''tutan, taşıyan, yüklenen'' manasındaki ''dar'' kelimelerinden meydana gelmiştir. Candar, ilk Müslüman Türk devletlerinden itibaren sarayda vazife almış üst düzey bir memurdur. Eski devletlerde Candarlar gulamlar (köle askerler) arasından seçilirdi. Özel olarak yetiştirilen ve harp sanatına hakim olan Candarlar hayatî vazifeler üstlenirdi. Candaroğulları beyliğinin kurucusu sayılan emir Şemseddin yaman'ın da bir emir-i Candar olduğu tahmin edilmektedir. Candarlar en son memlûk devleti'nde vazife aldılar. Memlûklüler ile birlikte candarlık makamı tarihe karışmıştır.

yeni askerlik sistemi

mödo
::KALICI BEDELLİ ASKERLİK VE YENİ ASKERLİK SİSTEMİ::

"Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek."

Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar." dedi.

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

hindi

axit
İngilizce'de hindi "turkey", yani "Türk kuşu" demektir. Türkçe'de hindi "hindi" yani "Hint kuşu" demektir. Hintçe'de hindi "peru pakshee" yani "Peru kuşu" demektir.

kıl çadır

godo
Kıl çadır
İlmek ilmek örülen ipliklerin dokunmasıyla elde edilen kıl çadır ürünleri, farklı üretim özelliğine sahip bir şekilde üretilebilmektedir. Kanat olarak tabir edilen kıldan örülme parçaların bir araya gelmesiyle üretilmiş olan kıl çadırları, hem kültürel bir ürün olarak hem de geleneksel bir özelliğe sahip olarak üretilmektedir. Bundan dolayı kafe ve benzeri işletmelerde sıklıkla tercih edilmektedir.