10 zilhicce 1439 kurban bayramı

axit
Dünyâdaki bayram günleri âhiretteki bayramları hatırlatmak için meşrû kılınmıştır. Müslümanların dünyada üç bayramı vardır ki biri her hafta tekrar eden Cuma günü, diğerleri de yılda birer kere gelen Ramazan ve Kurban bayramlarıdır. 
Cenâb-ı Hak, kullarının tamamladığı ibâdetlerine mukâbil, onlara dünyada bu bayramları ihsan etmiştir. Şöyle ki her gün ve gecede beş vakit namazı farz kılmış ve dünya günlerini yedi gün olarak devrettirmiştir. Müslümanların bir haftalık namazlarını ikmâl ettikleri Cuma gününü onlara bayram kılmıştır. 
Yine İslamın üçüncü rüknü olan Ramazân-ı şerîf orucunu tamamladıkları günü de onlara bayram kılmıştır. Çünkü farz olan orucu tutanlara, affını ve cehennemden âzâd etmeyi va'detmiştir. 
İslamın dördüncü rüknü olan Hac ibâdetinin yapıldığı, kurbanların kesildiği günleri de Müslümanlara bayram kılmıştır ki bu bayramların en fazîletlisidir. 
Cenâb-ı Hak, hacceden Müslümanları bağışlamış, yakınlarına şefâatçi kılmıştır. Ebû Mûsa'l-Eş'arî Hazretleri: “Haccedenler akrabasından dörtyüz kişiye şefâatçi kılınır, günahlarından anasından doğduğu günki gibi sıyrılır” buyurmuştur. 
Kurbânın fazîletine dâir de şu hadîs-i şerîf rivâyet olunmuştur: 
Resûlullah Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hazretleri, alaca bir koçu: “Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, inne salâtî venüsükî…” okuyarak kesti. Sonra buyurdu ki: “Tüyleri ve yünü benim tüylerim için cehennemden kurtuluşuma fidye olsun. Derisi benim derime, kanı kanıma, eti etime, kemikleri kemiklerime, damarları damarlarıma cehennemden kurtuluş fidyesi olsun.” Ashâb-ı Kirâm: “Yâ Resûlallâh, mübârek olsun, bu size mahsûs bir fazîlet midir?” diye sordular. Peygamberimiz: “Hayır, kıyâmete kadar gelecek bütün ümmetlerim için aynı fazîlet vardır. Cebrâîl Aleyhisselâm Rabbim tarafından böylece bildirdi” buyurdular. 
Allâhü Teâlâ'nın dünyada Müslümanlara ihsan ettiği bu bayram günleri, cennette de umûmî bayram günleri olacaktır.